Despre proiect

Copiii cu deficienţe de auz reprezintă un grup dezavantajat în societatea românească şi nu  beneficiază de atenţia necesară şi de resurse educaţionale special create pentru ei. În consecinţă, sunt ignorate multe aspecte care definesc personalitatea copiilor cum ar fi: socializarea, educaţia extra-curriculară, hobby-urile şi activităţile de relaxare şi distracţie. Ei se bucură de prea puţine forme de ghidaj în viaţă, iar în ultimii ani au tendinţa de a utiliza Internetul şi dispozitivele mobile pentru a-şi îndeplini aceste nevoi. Proiectul E-sign aduce un plus semnificativ în dezvoltarea lor personală şi integrarea socială prin activităţile educaţionale pe care le propune, având scopul de a-i învăţa pe cei mici modul adecvat de utilizare a Internetului şi, de asemenea, prezintă pericolele de care trebuie să se ferească şi modalităţile de evitare a acestora.

Proiectul E-sign a fost demarat cu o serie de 20 de sesiuni de informare în şcolile dedicate copiilor hipoacuzici şi cu deficienţe de auz din BucureştiElevii de aici au dezbătut, alături de voluntarii Salvaţi Copiii, pericolele întâmpinate pe Internet şi au identificat care este viziunea copiilor asupra celor mai bune modalităţi de protejare împotriva acestor riscuri.

Ulterior, pe baza discuţiilor cu copiii, echipa proiectului E-sign a dezvoltat o serie de resurse educaţionale adaptate nevoilor de învăţare identificate sub forma a 10 tutoriale video în care sunt dezbătute cele mai importante pericole din mediul online la care pot fi expuşi copiii. Pentru o mai bună înţelegere a noţiunilor şi a situaţiilor am ales ca formulă de prezentare interpretarea în limbajul mimico-gestual suplinită de imagini şi texte explicative si scurte scene din filme educaţionale care scot în evidenţă aspectele esenţiale. Tutorialele au fost concepute astfel încât să ofere un spaţiu de reflecţie copiilor să poată interioriza potenţialele pericole şi soluţiile pe care le au la dispoziţie. Aceste tutoriale au fost diseminate în toată ţara către profesorii şi educatorii copiilor cu deficienţe auditive.

În luna iunie 2012 am susţinut cinci mese rotunde în Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Craiova şi Galaţi, în instituţiile de învăţământ dedicate copiilor cu deficienţe de auz, cu participarea a peste 180 profesori. În cadrul acestora, au fost promovate tutorialele video şi un ghid pentru profesori în vederea prezentării resurselor educaţionale în sala de clasă în timpul orelor.

Programul E-sign a fost gândit astfel încât să fie implementat la nivel local de voluntari elevi interesaţi de lucrul cu copii cu deficienţe de auz.  Procesul  a debutat cu recrutarea, selecţia şi formarea unui grup de 50 de voluntari din cele 12 oraşe (Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Galaţi, Sibiu, Cluj Napoca, Satu Mare, Craiova, Suceava-Vicovu de Sus, Buzău, Focşani şi Vaslui) în care există instituţii pentru deficienţi de auz, in Noiembrie 2012. Voluntarii au susţinut activităţile educaţionale  în perioada Decembrie 2012 – Mai 2013 şi au avut ca teme principale de discuţie: hărţuirea pe Internet, reputaţia online şi utilizarea telefonului mobil. Pentru a le facilita înţelegerea asupra deficienţei de auz şi asupra modului specific de lucru cu copiii, voluntarii au primit Ghidul Voluntarului Esign.

Cu ocazia Zilei Siguranţei Online, celebrată în luna februarie 2013, a fost lansată competiţiaEu şi Internetul”  adresat copiilor cu deficienţe de auz înscrişi în toate cele 15 instituţii de învăţământ speciale din întreaga ţară. Concursul a constat în realizarea unor proiecte multi-media (desene, fotografii, filme etc) care să înfăţişeze rolul pe care Internetul îl are în viaţa lor. 174 de tineri au fost  implicați în proiectele înregistrate în concurs.

Ultima etapă a proiectului a constat în punerea în scenă a unor spectacole de pantomimă având ca temă centrală : Ce a insemnat proiectul E-sign pentru mine?  în instituţiile care au dorit înscrierea în concurs. Scenariul, scenografia, regia şi costumele au fost realizate exclusiv de copiii cu deficienţe de auz cu suportul voluntarilor E-sign, elevi şi studenţi interesaţi de lucrul cu copiii. Peste 130 de copii au fost implicaţi în echipele înscrise în competiţie

Din cele 17 piese de pantomimă înscrise în concurs au fost alese cinci spectacole finaliste care au fost prezentate în cadrul unei conferinţe finale, care a avut loc în luna Iunie la Bucureşti.

În perioada octombrie-noiembrie 2012, echipa proiectului a aplicat primele chestionare elevilor cu deficienţe de auz din toate şcolile speciale din ţară pentru a determina cunoştinţele copiilor despre noţiunile de bază ale siguranţei online şi pentru a releva obiceiurile lor de utilizare a Internetului şi a noilor tehnologii. Rezultatele au fost înscrise în Studiul privind utilizarea Internetului în rândul elevilor cu deficienţe de auz. Informaţiile iniţiale au fost comparate cu cele obtinute la o reaplicare a aceluiaşi chestionar în lunile aprilie-mai 2013, după implementarea activităţilor educaţionale susţinute de voluntarii Salvaţi Copiii. Rezultatele Studiului comparativ privind utilizarea Internetului în rândul elevilor cu deficienţe de auz au demonstrat utilitatea proiectului Esign şi importanţa creşterii numărului de iniţiative adresate tinerilor hipoacuzici şi deficienţi de auz.